Sąlygos

Autorius pasilieka teisę neprisiimti atsakomybės už pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą arba kokybę. Todėl bus atmesti bet kokie reikalavimai dėl teisinės atsakomybės, susijusios su patirta žala naudojantis pateikta informacija, įskaitant visą neišsamią arba neteisingą informaciją.

Visi pasiūlymai nėra saistantys arba privalomi. Puslapių dalys arba visos publikacijos, įskaitant visus pasiūlymus ir informaciją gali būti išplėstos, pakeistos arba iš dalies arba visiškai ištrintos autoriaus be atskiro paskelbimo.

Persiuntimas ir nuorodos

Autorius nėra atsakingas už bet kokį turinį, susijusį arba nurodytą jo puslapiuose, nebent jis turi išsamią informaciją apie neteisėtą turinį ir galėtų užkirsti kelią puslapio lankytojams peržiūrėti šiuos puslapius. Jeigu naudojant informaciją patiriama žala, tik pats atitinkamų puslapių autorius gali būti atsakingas, o ne asmuo, kuris prisijungė prie minėtų puslapių. Be to, autorius nėra atsakingas už atsiųstą informaciją arba žinutes, kurias vartotojai paskelbia diskusijų lentose, svečių knygose arba šiame puslapyje paskelbtame adresų sąraše.

Autoriaus teisės

„Attends“ ketino naudoti autoriaus teisių ginamą publikuoti skirtą medžiagą arba, jeigu neįmanoma, nurodyti susijusio objekto autoriaus teises.

Autorius ketino nenaudoti autoriaus teisių ginamos medžiagos savo publikacijai arba, jeigu neįmanoma, nurodyti susijusios temos autoriaus teises. Visos autoriaus sukurtos medžiagos autoriaus teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo draudžiama naudoti bet kuriuos objektus – diagramas, garsus arba tekstus kitose elektroninėse arba spausdintose publikacijose ir jų kopijas.

Šios atsakomybę panaikinančios sutarties sąlygos teisinis pagrįstumas

Ši atsakomybę panaikinanti sutarties sąlyga laikytina interneto publikacijos, iš kurios buvo nukreiptas, dalimi. Jeigu šio pareiškimo dalys arba atskiros sąlygos nėra teisėtos arba teisingos, kitų dalių turiniui arba teisėtumui tai įtakos neturi.

Slapukai (sąlygos)

Slapukai yra jūsų kompiuteryje saugomi informacijos failai, kurie padeda svetainėms įsiminti jus ir informaciją apie jūsų apsilankymą. Svetainėse, kuriuose naudojami slapukai, rasite slapukų strategiją, kurioje pateikiama išsami informacija apie tai, kurie slapukai yra naudojami svetainėje, kaip juos išjungti ir kas nutiks po to.