Nekenkia aplinkai

„Attends“ nuolat ieško naujų būdų kaip sumažinti atliekų kiekį ir naudoti naujas ir geresnes aplinkai nekenkiančias medžiagas. Kiekvieno naujo produkto iniciatyva vertinama dėl poveikio aplinkai.


Stengiamės sumažinti poveikį aplinkai:

  • Nuolat vertindami savo tiekėjų veiklą aplinkosauginiu požiūriu
  • Pirkdami produktus, kurių savybės žinomos ir kurie daro nedidelį poveikį aplinkai
  • Mažindami atliekas ir rūšiuodami atliekas siekiant jas dar kartą panaudoti arba perdirbti, kai tai techniniu ir ekonominiu požiūriu pagrįsta
  • Mažindami transportavimo reikalavimus optimizuojant logistiką
  • Stebėdami energijos naudojimą ir mažindami jos suvartojimą, jeigu tai įmanoma.
  • Šviesdami ir motyvuodami savo kolegas siekiant sumažinti kasdienio darbo poveikį aplinkai
  • Atviri galimybėms spręsti aplinkosaugos klausimus, susijusius su mūsų klientais, tiekėjais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais
  • Kai įmanoma, tenkinant arba viršijant aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą

Mūsų aplinkosaugos politika yra nuolat stebina ir peržiūrima siekiant užtikrinti, kad ji išliktų aktuali ir veiksminga tenkinant besikeičiančius mūsų verslo ir klientų poreikius.

Daugiau informacijos apie „Domtar“ pastangas siekiant užtikrinti tvarumą galite rasti apsilankę „Domtar“ tvarumo puslapyje.