• Cover-Dri Plus 40x60cm
  • Cover-Dri Plus 40x60cm
  • Cover-Dri Plus 40x60cm
  • Cover-Dri Plus 40x60cm
  • Cover-Dri Plus 40x60cm
  • Cover-Dri Plus 40x60cm
{tag_name_nolink}

Cover-Dri Plus 40x60cm

Pakuočių skaičius: 50 pieces | Produkto kodas: 203903

Attends Cover-Dri Plus 40 x 60 cm tai įvairaus dydžio paklotai, skirti lovoms, kėdėms ir neįgaliųjų vežimėliams.

Jis su neslydžiu vandeniui atspariu ir minkŠtu iŠoriniu sluoksniu, greitai sugeriačiu skystį. Attends Cover-Dri Super yra geriau sugeriantis paklotas, užtikrinantis ilgesnę apsaugą.

  • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

  • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

Attends Cover-Dri yra ávairÞs pavirðiaus apsaugos produktai kuriuos galima naudoti esant lengvam arba vidutiniam ðlapimo nelaikymui ir klinikinëms procedÞrims kai nereikia sterilios apsaugos nuo pratekëjimo.

Cover-Dri

Diskretiðkos spalvos, neslystantis, vandeniui atsparus iðorinis sluoksnis, skirtas uÞtikrinti, kad produktas liktø savo vietoje.

IndividualÞs sugeriantys paklotai greitai sugeria skysèius, o sausinimo kanalai greitai paskirsto skystá ir neleidÞia jam pasklisti.

Visame plote esanti apsauga nuo pratekëjimo sumaÞina pratekëjimo rizikà.

Itin gerai sugeriantis pagrindas geresnei apsaugai nuo pratekëjimo, odos sausumui ir apsaugai nuo blogo kvapo uÞtikrinti. Attends Cover-Dri Special Care neturi itin gerai sugerian�iø medÞiagø ir yra skirtas greitai sugerti itin didelá kieká skys�io.

Attends Cover-Dri Plus 80x170cm turi klostuotus sparnelius kuriuos galima naudoti ant lovø siekiat saugiai pritvirtinti paklotus.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Cover-Dri Gairės dėl tinkamumo Attends Cover-Dri Gairės dėl tinkamumo (1136 KB)

Attends Cover-Dri Suvestinė Attends Cover-Dri Suvestinė (1129 KB)