• Faecal Pad (F6)
  • Faecal Pad (F6)
  • Faecal Pad (F6)
  • Faecal Pad (F6)
  • Faecal Pad (F6)
  • Faecal Pad (F6)
{tag_name_nolink}

Faecal Pad (F6)

Pakuočių skaičius: 40 pieces | Produkto kodas: 205181

Attends įklotas nelaikantiems iŠmatų - tai anatominėms formoms pritaikytas įklotas, sukurtas naudoti būtent iŠmatų nelaikantiems žmonėms.

Apsauga padeda sumažinti pratekėjimo riziką. Siekiant maksimalaus rezultato ir komforto, Attends F6 reikėtų naudoti su "Attends Stretch" kelnaitėmis, "Stretch Fit" kelnaitėmis arba "Stretch Pants Comfort" kelnaitėmis.

Attends iðmatø áklotas - tai anatominëms formoms pritaikytas áklotas skirtas valdyti iðmatø nelaikymà.

F6

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas siekiant uÞtikrinti patogø naudojimà.

Baltas vandeniui atsparus iðorinis sluoksnis nepraleidÞiantis skysèiø.

Visiðkai apsaugantis kojos atvartas skirtas geresniam sulaikymui ir maÞinantis pratekëjimo rizikà.

PÞkø pagrindas be sugeriamojo sluoksnio padësiantis sutaupyti sprendÞiant iðmatø nelaikymo problemà.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends F6 Attends F6 (1077 KB)